Friday, March 12, 2010

Fungsi PKG

FUNGSI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN


FUNGSI 1:

DASAR
Merancang, melaksana, memantau,  menilai dan mengurus keperluan dasar teknologi pendidikan
FUNGSI 2:
INISIATIF ICT
Merancang dan menyelaras inisiatif ICT dalam pendidikan  serta menyedia,  melaksana dan memantau  perkhidmatan sokongan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran
FUNGSI 3:
PEMBESTARIAN SEKOLAH
Merancang, menyelaras, melaksana, memantau, dan menilai pembestarian sekolah
FUNGSI 4:
PENERBITAN BAHAN
Merancang, menyedia, menerbit dan menilai keberkesanan bahan pengajaran dan pembelajaran  dalam pelbagai media
FUNGSI 5:
PEMBUDAYAAN LITERASI MAKLUMAT
Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan Pusat Sumber Sekolah
FUNGSI 6:
PENYEBARAN
Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta  pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai pelantar
FUNGSI 7:
KAJIAN DAN PENILAIAN
Menjalankan kajian dan penilaian penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah
FUNGSI 8:
KHIDMAT KEPAKARAN (INOVASI & KREATIVITI)
Menyediakan perkhidmatan kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti  teknologi pendidikan di sekolah

No comments: