Friday, June 19, 2015

I-THINK


 MEMUPUK MINDA MASA DEPAN

Projek ini membantu pihak sekolah memupuk kemahiran  berfikir; menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat; mahir dalam menyelesaikan masalah dan berupaya mencari jalan penyelesaian secara kreatif di kalangan murid sekolah.
i-THINK merupakan kerjasama di antara Kementerian Pelajaran Malaysia dan Agensi Inovasi Malaysia (AIM). i-THINK melahirkan inovator generasi masa depan dengan kebolehan dan kemahiran berfikir secara kritis serta berupaya untuk menyesuaikan diri dan menangani cabaran pada masa akan datang.


Cabaran Kita
Sistem yang berasaskan peperiksaan memberi tekanan kepada murid dalam menghafal & mengimbau fakta-fakta.Walaupun ini membantu murid menimba ilmu pengetahuan, mereka kini perlu mengambil langkah seterusnya & membangunkan kemahiran bagi menggunakan pengetahuan tersebut untuk membolehkan mereka berjaya dalam persekitaran dunia yang sentiasa berubah.


  Penyelesaian Kita
Ini bukan sahaja menggalakkan murid mempelajari kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, bahkan juga belajar bekerja secara kolaboratif.Dengan alat-alat pemikiran ini, pembelajaran sepanjang hayat dapat diterapkan, dan murid akan dilengkapi dengan kemahiran yang tepat bagi menghadapi cabaran abad ke-21.PEMBERITAHUAN 

KURSUS I-THINK SECARA LUAR TALIAN 2015


Bahan kursus luar talian bagi i-THINK 2015 boleh dimuat turun mulai 16 Jun 2015. Pengguna harus juga mempunyai pelayan web IE versi 10 dan ke atas apabila menggunakan bahan ini. Sila klik di pautan ini : http://www.moe.gov.my/v/ithink


No comments: