Tuesday, April 13, 2010

GURU BESTARI

BERILMU PENGETAHUAN

Mempunyai ilmu yang mendalam mengenai profesion perguruan dan bidang yang diajar.Ia dapat memberi keyakinan pada pelajar bahawa gurunya akan dapat memberi pengajaran yang sempurna.

BERKEMAHIRAN

Mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan menggunakan peralatan berteknologi.

CERDAS & CERGAS

Cerdas dan pandai mencerakin sesuatu masalah, dapat menjangka masalah yang mungkin timbul dan mengambil langkah awal untuk mencegahnya.

BERILTIZAM TINGGI

Mempunyai kesungguhan , ketekunan , dedikasi dan rasa bersalah jika tidak melaksanakan tugas dengan sebaiknya.

BERPANDANGAN POSITIF

Mempunyai tanggapan positif terhadap setiap pelajarnya dan berhak mendapat pendidikan serta berpotensi untuk dimajukan.

BERLAKU ADIL

Melayan semua pelajar secara sama rata tanpa membezakan .

IKHLAS

Bersungguh-sungguh menjalankan tugas tanpa mengharapkan balasan malah menganggapnya sebagai ibadah dan bersyukur apabila memperoehi kejayaan.

KREATIF DAN INOVATIF

Sentiasa berusaha mencari jalan memperbaiki kelemahan dan membuat perubahan yang boleh memberi faedah kepada diri dan pelajar.

BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN

Bijak berkomunikasi serta berupaya menjalin hubungan mesra dengan guru dan pelajar.

SENTIASA MENEPATI MASA

Bijak mengatur masa supaya dapat menghasilkan kerja yang baik mengikut masa yang ditetapkan.

BERWAWASAN

Berwawasan dan bercita-cita tinggi bahawa pelajar dan dirinya sendiri akan dapat mencapai sesuatu yang terbaik pada masa akan datang.

MENJADI CONTOH YANG BAIK

Guru seharusnya mempunyai budi pekerti yang mulia dan menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Kata nasihat guru jangan bertentangan dengan perbuatannya.

PENYAYANG

Menyayangi pelajar seperti anak sendiri.

No comments: