Wednesday, April 14, 2010

Sahsiah Guru

Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka.
Sifat & ciri guru muslim merangkumi

a) sifat rohaniah - keimanan yang kenatl kepada Allah swt. - keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan & aeluruh para Rasul - sifat-sifat keimanan asas yang lain.

b) sifat-sifat akhlak - benar & jujur - menepati janji - amanah - ikhlas dalam perkataan dan perbuatan - merendah diri - sabar, tabah & cekal - pemaaf & toleransi - menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud & qanaah

c) sifat mental, kewajipan & jasmani

* sifat mental - cerdas (kepintaran teori, amali & sosial) - menguasai mata pelajaran takhassus - luas pengetahuan am - cenderung kepada pelbagai bidang akliah, & ilmiah yang sihat - mengenal ciri, watak, kecenderungan & keperluan murid - fasih, bijak & petah dalam penyampaian

* sifat kejiwaan - sifat tenang & emosi yang mantap - optimistik dalam hidup (penuh harap kepada Allah & tenang jiwa mengingatiNya) - kepercayaan kepada diri & mempunyai kemahuan yang kuat - bersifat lemah lembut & baik dalam pergaulan - berfikiran selesa & boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat

* sifat fizikal - sihat tubuh badan & terhindar dari penyakit - berperawakan cantik/tampan, kemas dan bersih

No comments: