Wednesday, January 2, 2013

Pemantauan Hari Pertama Persekolahan 2013

Pemantauan Hari Persekolahan 2013 di jalankan pada 02/01/2013 hari Rabu sesi persekolahan pertama bermula.
Antara objektif pemantauan adalah :

a. Memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan sepenuhnya pada hari pertama persekolahan .

b. Memastikan prasarana dan peralatan  ICT dan Media berfungsi sepenuhnya serta  boleh digunakan oleh warga sekolah bermula pada hari pertama persekolahan.

c. Pusat Sumber Sekolah dan Pusat Akses boleh berfungsi sepenuhnya seperti biasa dan boleh digunakan oleh warga sekolah bermula pada hari pertama persekolahan .

d. Memberikan  pandangan, idea serta cadangan pada pihak sekolah selaras apa yang digariskan di dalam instrumen pemantauan bagi mempertingkan mutu pengajaran dan pembelajaran berdasarkan ICT dan bahan media terkini.


1-Lampiran surat rasmi daripada JPN Selangor2-Lampiran surat rasmi BTPN Selangor untuk PKG
No comments: