Tuesday, January 22, 2013

School Email Management of Selangor


Unit Perkhidmatan ICT , BTPN (Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri)  Selangor telah menjenamakan semula emel sekolah kepada SeMoS iaitu School Email Management of Selangor.

Penjenamaan Ini adalah untuk menyeragamkan penggunaan emel sekolah di negeri Selangor supaya maklumat dapat disampaikan dengan teratur dan berkesan antara pihak pentadbiran dan sekolah.Pautan Berkaitan :

http://btpnsel.edu.my/main/2012/11/galakan-emel-sekolah/

No comments: